A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

p. France (Ludvig-Gvido) Ačko

23. 7. 1904 - 30. 12. 1974
doktor znanosti, duhovnik, glasbenik, organist, pedagog, prevajalec, redovnik, skladatelj, sodelavec OF, učitelj, zborovodja.

Pater (p.) dr. France Ačko (krstno ime Ludvig-Gvido) se je rodil v Mariboru kot najmlajši izmed petih otrok finančnega uradnika Alojza Ačka in njegove žene Jožefe. Še preden je dopolnil štiri leta mu je leta 1908 umrla mama. Oče se je leta 1910 ponovno poročil, mačeha Ana pa je bila mačeha v pravem pomenu besede in je z otroki ravnala slabo. Skozi otroška leta je kazal ...

Matija Bastianschitz (Bastianschiz, Bastiantschizh)

februar 1591 - 3. 8. 1659
dekan fakultete, doktor znanosti, duhovnik, redovnik, rektor, univerzitetni profesor.

Rodil se je leta 1591 v Kamniku. V jezuitski red je vstopil 8. novembra 1607. Služboval je na Univerzi v Gradcu in bil profesor teologije, sholastike in eksegetike (razlage Svetega pisma). Poučeval je tudi filozofijo in retoriko. Leta 1625 je priporočil kamniškega rojaka Miho Juraia v kolegij Ferdinandeum (de). Med letoma 1628 in 1631 je bil dekan Filozofske fakultete, v letih 163...

Janez Krstnik (Joannes Baptista) Dolar

24.? 6. 1621 - 13. 2. 1673
duhovnik, glasbenik, redovnik, skladatelj, učitelj, zborovodja.

Rojen v Kamniku. Datum rojstva ni natančno znan, starša pa sta bila morda Gašper in Magdalena Dolar. Šolal se je na ljubljanskem jezuitskem kolegiju, kamor je verjetno prišel po nasvetu tedanjega kamniškega župnika Krištofa Planka, ki je imel z jezuitskim redom dobre zveze. Dolar je v jezuitski red vstopil po končanem študiju na kolegiju in sicer 6....

Doroteja Sidonija Gallenberg

7. 9. 1664 - 25. 12. 1728
opatinja, plemkinja, redovnica.

Rodila se je na gradu Soteska na Dolenjskem. Bila je hči Jurija Žige Gallenberga, iz rodu ustanoviteljev mekinjskega samostana, ki je konec 17. stoletja, skupaj s svojim bratom, temeljito prenovil mekinjski samostan klaris. Njen brat Wolf Vajkard Gallenberg je bil kranjski deželni glavar v letih 1723–1733. V mekinjski samostan je vstopila leta 1680, za opatinjo je bila izvolje...

p. Jože Grošelj

21. 9. 1944 - 20. 4. 2013
duhovnik, misijonar, redovnik, župnik.

Rodil se je v vasi Buč v Tuhinjski dolini. Po končani ključavničarski šoli in večerni gimnaziji se je odločil za duhovniški poklic in leta 1969 vstopil v ljubljansko bogoslovje. V tem času je vstopil tudi v jezuitski red. Po noviciatu v Mariboru je filozofske študije nadaljeval v Zagrebu. Kot bogoslovec je dve leti (1974–1977) preživel v Zambiji, kjer se naučil tudi jezi...

p. Angelik (Jožef) Hribar

3. 3. 1843 - 6. 4. 1907
duhovnik, glasbenik, organist, pedagog, redovnik, skladatelj, učitelj, zborovodja.

Jožef Hribar se je rodil v Zgornjem Tuhinju. Bil je mlajši brat skladatelja in zborovodje Antona Hribarja. Šolal se je v Kamniku in v Ljubljani. Po končanem 6. gimnazijskem razredu je 28. 8. 1863 vstopil v frančiškanski red in prevzel redovno ime Angelik.  Slovesne redovne zaobljube je opravil 30. 8. 1866, v duhovnika pa je bil posvečen 31. 3. 1867 v Ljubljani. Nekaj časa...

p. Florentin (Janez Nepomuk) Hrovat

11. 5. 1847 - 3. 5. 1894
duhovnik, pisatelj, ravnatelj, redovnik, učitelj.

Rojen je bil v Zgornjem Tuhinju. Štiri leta ljudske šole je obiskoval v kamniškem frančiškanskem samostanu do leta 1859, nato je odšel k stricu, jezikoslovcu p. Ladislavu Hrovatu v Novo mesto, kjer je šolanje nadaljeval na gimnaziji. V frančiškanski red je vstopil leta 1865, v 6. letniku gimnazije. Bogoslovje je študiral na Kos...

p. Ladislav (Jožef) Hrovat

10. 3. 1825 - 14. 4. 1902
duhovnik, jezikoslovec, pedagog, pisatelj, prevajalec, ravnatelj, redovnik.

Leta 1845 je maturiral v Ljubljani, vstopil v frančiškanski red in bil leta 1849 v Gorici posvečen v duhovnika. V letih 1852–1854 je na Dunaju študiral filologijo in slavistiko pri Franu Miklošiču. V letih 1859–1890 je bil profesor na frančiškanski gimnaziji v Novem mestu, kjer je bil znan kot pater Lacko. Po podržavljenju gimnazije leta 1870 je bi...

s. Felicita (Terezija) Kalinšek

5. 9. 1865 - 21. 9. 1937
pisateljica, redovnica, učiteljica.

Sestra Felicita se je rodila kot Terezija Kalinšek 5. septembra 1865 v Podgorju pri Kamniku. Oče Tomaž je kmalu umrl in mati Uršula je sama skrbela za šest otrok. Družina je bila zelo pobožna, kar je verjetno vplivalo na to, da so se kar tri hčerke odločile vstopiti v samostan, v Kongregacijo šolskih sester. V noviciat (en) pri šolskih sestrah v Mariboru je ...

Andrej Kappus (Khappo)

19. 2. 1644 - 19. 8. 1678
duhovnik, humanist, redovnik, univerzitetni profesor.

Rodil se je leta 1644 v Kamniku. V jezuitski red je bil sprejet leta 1667. Leta 1677 je bil v Gradcu profesor poetike, v tem letu je izdal delo Hymaeneus Romae sacer et profanus prosa et metro (Sveta in svetna hvalnica Rimu v prozi in metrumu). Poučeval je tudi poetiko na Dunaju in filozofijo v Zagrebu. Umrl je leta 1678 v Zagrebu. Svojo dediščino je podaril kolegiju v L...

123