Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Mirko Jerman (vir: Kamniški zbornik (1955), letnik 1.)

Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije, zv. 1, 1987.

Štok Korotan, Jože: Šlandrovci na Kamniškem, v Kamniški zbornik (1955), letnik 1, 621.

Poglejte še

Wikipedija (sl)

Natisni

Mirko Jerman

narodni heroj, partizan, vojaški poveljnik.

* 13. 12. 1912, Šmarca
29. 3. 1987, Ljubljana


Območje delovanja: Beograd, Kamnik.


Rodil se je v Šmarci. Po poklicu je bil mesar. Sodeloval je v vstaji 27. junija 1941 v kamniškem okraju. Potem, ko so ustanovili Kamniško četo, se je vključil vanjo, postal njen komandir in bil še istega leta sprejet v Komunistično partijo Slovenije. V četi je deloval do odhoda na Dolenjsko, kjer je bil aktivist in organizator. Spomladi 1943 se je vrnil v Kamniški partizanski bataljon. Zaradi hrabrosti in vojaških sposobnosti si je med borci kmalu pridobil veliko priljubljenost in spoštovanje. Avgusta 1943 je postal komandant 2. bataljona Šlandrove brigade ter kasneje od avgusta 1944 do oktobra 1944 komandant iste brigade. Nazadnje pa je bil član operativnega štaba v Šlandrovi in Zidanškovi brigadi. Vodil je uspešen napad na nemško motorizirano kolono na Trnjavi pri Lukovici 27. aprila 1944, pri katerem sta bila uničena 2 tanka in 14 kamionov, ter brigado v sklepnih bojih za osvoboditev Zgornje Savinjske doline. Bil je tudi načelnik častniške šole, komandant baze Glavnega štaba za Slovenijo v Dalmaciji in operativnega odseka komande mesta Trst. Leta 1953 je v Beogradu končal Višjo vojaško akademijo. Opravljal je poveljniške dolžnosti v tankovskih enotah Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Bil je nosilec več državnih odlikovanj. Umrl je leta 1987 v Ljubljani.

Vnos: PP


Nazaj Naprej