Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Jurij Japelj

11. 4. 1744 - 11. 10. 1807
duhovnik, jezikoslovec, kanonik, pesnik, pisatelj, prevajalec, škof, župnik.

Rojen je bil 11. aprila 1744 v Kamniku. Njegov oče je bil pek in hišni posestnik v Kamniku. Pisal se je Apel in izhajal iz Bevk pri Vrhniki. Jurij Japelj je začetno izobrazbo dobil pri Francu Mihaelu Paglovcu, latinsko pa pri jezuitih v Ljubljani, kjer je bil njegov sošolec poznejši krški generalni vikar in nadškof v Linzu, Sigmund Hohenwart, ki je bil roje...

Anton Bonaventura Jeglič

29. 5. 1850 - 2. 7. 1937
častni občan/meščan, doktor znanosti, duhovnik, generalni vikar škofije, kanonik, pisatelj, politik, publicist, škof.

Rodil se je v kmečki družini v Begunjah na Gorenjskem. Od leta 1859 se je šolal v Ljubljani, kjer je dve leti kasneje začel obiskovati ljubljansko gimnazijo. Med letoma 1862 in 1869 je bil gojenec Alojzijevišča. Po študiju bogoslovja, je bil v Ljubljani leta 1873 posvečen v duhovnika. Leta 1876 je na dunajskem Avguštineju doktoriral. Po doktoratu je dve l...

Ciril Jeglič

26. 1. 1897 - 12. 8. 1989
agronom, dendrolog, pesnik, pisatelj, učitelj, univerzitetni profesor.

Agronom in dendrolog Ciril Jeglič se je rodil leta 1897 v Sv. Križu pri Litiji (danes Gabrovki) kot tretji izmed osmih otrok. Oče Janko Nepomuk Jeglič je bil doma iz Tuhinjske doline in je bil po poklicu učitelj. Zato se je družina večkrat selila, od leta 1904 pa so živeli v Ljubljani. Mati Minka roj. Mal je bila doma iz Peč pri Moravčah. Njegov stric je bil zgodovinar dr. Josip Mal. Osnovno ...

Janez Jeglič

18. 5. 1961 - 31. 10. 1997
alpinist, gorski reševalec.

Janez Jeglič - Johan se je kot drugi otrok (od štirih) rodil v kmečko družino v Zgornjem Tuhinju. Bil je elektromehanik (en), na koncu pa alpinistični inštruktor v Slovenski vojski. Odraščal je ob kmečkem delu, tako da je veselje do hribov in gora dobil že v otroških letih, ko je po okoliških hribih pasel živino. Pri štirinajstih letih se ...

Janko Nepomuk Jeglič

19. 5. 1859 - 10. 1. 1933
pedagog, ravnatelj, učitelj.

Rodil se je v Zgornjem Tuhinju. Leta 1884 je maturiral na ljubljanskem učiteljišču. Kot učitelj in kasneje nadučitelj je služboval v Škocjanu pri Turjaku, v Tunjicah, Pečah pri Moravčah, v Svetem Križu pri Litiji (danes Gabrovka), na Rakeku in na Grabnu v Ljubljani, kjer je bil 20 let ravnatelj. Upokojil se je leta 1924. Poleg pedagoškega dela se je posvečal tudi karitativnemu...

Franc Jelovšek (Ilovšek, Illouschegg, Jellouschegg)

4. 10. 1700 - 31. 5. 1764
slikar.

Slikar Franc Jelovšek se je rodil leta 1700 v Mengšu. Njegov oče Andrej je bil po poklicu orglavec in se je v Mengeš priselil zaradi službe. Sam slikar se je dosledno podpisoval kot Ilovšek (Illouschegg), drugi so njegov priimek zapisovali Jelovšek ali Jellouschegg. Poročil se je 11. aprila 1723 z Marijo Vidmayr, s katero je imel tri otroke. Iz tega zak...

Simon Jenko

27. 10. 1835 - 18. 10. 1869
narodni buditelj, pesnik, pisatelj.

Rodil se je leta 1835 kot nezakonski sin siromašnih kmečkih staršev. Starša sta se poročila šele štiri leta kasneje, ko je oče podedoval majhno kmetijo v Prešah, in si ustvarila veliko družino. Denarne razmere doma so bile slabe, zato sta se starša ukvarjala z raznimi dopolnilnimi dejavnostmi (čevljarstvo, preja, ročno delo). Po osnovni šoli ...

Friderik (Friedrich) Jerina

25. 10. 1906 - 1996
restavrator, slikar.

Rodil se je leta 1906 na Vrhpolju pri Kamniku. Najprej se je izučil za električarja, nato se je pri Mateju Sternenu učil slikarstva. Med leti 1938 in 1945 je stanoval v Mengšu, kjer se je uveljavil kot slikar oljnih slik in restavrator znamenj. Bil je znan tudi kot modelar in imel v mengeški osnovni šoli bogato zbirko modelov, med njimi dva delujoča parna stroja. Ker je b...

Mirko Jerman

13. 12. 1912 - 29. 3. 1987
narodni heroj, partizan, vojaški poveljnik.

Rodil se je v Šmarci. Po poklicu je bil mesar. Sodeloval je v vstaji 27. junija 1941 v kamniškem okraju. Potem, ko so ustanovili Kamniško četo, se je vključil vanjo, postal njen komandir in bil še istega leta sprejet v Komunistično partijo Slovenije. V četi je deloval do odhoda na Dolenjsko, kjer je bil aktivist in organizator. Spomladi 1943 se je vrnil v Kamnišk...

Ivan Jezeršek

4. 3. 1904 - 22. 6. 1970
kulturni delavec, pedagog, šahist, športni delavec, športnik, učitelj.

Med letoma 1936 in 1958 je v Komendi opravljal delo šolskega upravitelja. Z družino je bil leta 1941 s strani Nemcev izseljen v Markovac v Srbiji. V Komendo so se vrnili po drugi svetovni vojni. Leta 1951 je bil v Sežani imenovan za okrajnega šolskega nadzornika. V Komendi je režiral zahtevnejše igre, vodil pionirski pevski zbor in šolsko folklorno skupino (hr...

12