Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Franc Mihael Paglovec

26. 9. 1679 - 11. 2. 1759
duhovnik, pisatelj, učitelj, župnik.

Franc Mihael Paglovec se je rodil v Kamniku v številni družini, v kateri je bilo vsaj 8 otrok, saj na več mestih omenja 5 sester in 2 brata. Osnovnošolsko izobrazbo je dobil v Kamniku, študij je nadaljeval v Ljubljani, najverjetneje na jezuitskem kolegiju, kjer je po končani gimnaziji, filozofiji in bogoslovju uporabljal naslov "artium liberalium et Philosophiae Magi...

Janez Parapat

9. 12. 1838 - 7. 4. 1879
duhovnik, pisatelj, prevajalec, zgodovinar, župnik.

Janez Parapat se je rodil v Ljubljani, oče je bil iz Istre, mati pa Nemka s Kočevskega.V Ljubljani je hodil v gimnazijo, ki jo je zaključil 1860, ko se je vpisal na bogoslovje, posvečen je bil 1864. Celo življenje naj bi bil slabotnega zdravja, kar je vplivalo na njegovo osebnost. Služboval je kot kaplan v Stari Cerkvi (1864-7), Semiču (1867-8) in Podbrezjah (1868-72), med 1872 in 1877 je bil župn...

Viktor Parma

20. 2. 1858 - 25. 12. 1924
dirigent, glasbenik, pravnik, skladatelj.

Rodil se je v Trstu slovenskemu očetu in italijanski materi. Leta 1876 se je Viktor Parma, ki ga je dotlej osebnostno oblikovalo večnacionalno okolje habsburške monarhije, v Celovcu dokončno odločil za slovensko narodno pripadnost. Leta 1881 je končal študij prava na Dunaju.  Tam se je med obiskovanjem predavanj skladatelja Antona Brucknerja izpopolnjeval tudi v glasbi, zlasti ...

Nikolaj Pavlič

5. 12. 1945 - 28. 9. 2000
častni občan/meščan, dekan (cerkv. služba), duhovnik, župnik.

Rojen je bil na Veliki Lašni. Teologijo je študiral v Ljubljani, kjer je bil posvečen v duhovnika. Leta 1975 je v Komendo prišel  za župnijskega upravitelja, istega leta je postal župnik in ostal do smrti. Bil je Kamniški prodekan, (med letoma 1975 in 1985) kasneje pa kamniški dekan (med letoma 1985 in 2000). V dekaniji Kamnik je bil tudi refe...

Edvard Peperko

2. 6. 1966 - 27. 6. 1991
vojak.

Doma je bil iz Kamnika, začasno je nekaj časa živel tudi v Domžalah. Do odhoda v slovensko Teritorialno obrambo je bil v tovarni Svilanit zaposlen kot komercialist. Podčastnika Peperka, pripadnika diverzantskega voda Teritorialne obrambe, so specialci Jugoslovanske armade 27. junija 1991 v Trzinu zadeli v prsi, med prevozom v bolnišnico je, blizu Šentjakoba,  podlegel strelni ra...

Martin Perc

24. 9. 1913 - 15. 6. 1977
duhovnik, frančiškan, pisatelj, redovnik.

Rodil se je leta 1913 v Zdolah. Po osnovni šoli v domačem kraju je obiskoval gimnazijo v Mariboru in Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano. Leta 1928 je v Kamniku vstopil v frančiškanski red. V letu 1936 je prejel subdiakonat (30. avgusta), diakonat (19. septembra) in mašniško posvečenje (27. septembra). Večino časa je deloval v Kamniku, le...

Lojze Perko

21. 4. 1909 - 19. 6. 1980
slikar.

Rojen je bil v Starem trgu pri Ložu. Sprva se je lotil očetovega poklica - frizerstva, a je obupal in se vpisal na umetniško šolo Probuda v Ljubljani. Po končanem šolanju je študiral na akademijah v Zagrebu (en semester 1939-1940) in Sofiji (1940-1941). Študij je moral zaradi vojne prekiniti in ga nadaljevati po drugi svetovni vojni na akademiji v Beogradu,...

Alojzij Peterlin

13. 12. 1872 - 14. 3. 1943
duhovnik, pesnik, pisatelj, učitelj, urednik.

Rojen je v Kamniku. Štirirazredno osnovno šolo je končal v Ljubljani. Gimnazijo je obiskoval v  Ljubljani (1883–1888), v Novem mestu (1889-1890), spet  v Ljubljani (1890-1891), nato v Beljaku in kot privatist v Celovcu. Maturiral je leta 1894 kot vojak 17. pehotnega polka v Ljubljani. V letih 1895–1899 je študiral v goriškem bog...

Anda Peterlin

30. 11. 1922 - 6. 9. 2006
častna občanka/meščanka, jezikoslovka, kulturna delavka, pedagoginja, prevajalka, slovenistka, sodelavka OF, učiteljica.

Anda Peterlin se je rodila 30. novembra 1922 pri »Orlovih« v Podborštu. Krščena je bila kot Andrejka, 30. novembra namreč goduje sv. Andrej. Bila je najstarejša hčerka iz prvega zakona njenega očeta in matere, v katerem so se nato rodili še brat Jože in sestri Ivanka in Minka, ki pa je umrla v času poroda. 19. januarja 1929 je zaradi poporodne sepse umrla tu...

Maks Peterlin

15. 2. 1894 - 12. 9. 1982
pravnik, športnik.

Maks Peterlin, po domače Orlov, se je rodil leta 1894 v Podborštu pri Komendi očetu Jožefu in materi Ivani, rojeni Juvanc, kot najstarejši izmed šestih bratov. Bil je dijak prve slovenske generacije na šentviški gimnaziji ter je po maturi leta 1913 odšel na študij prava na Dunaj.  Že kot dijak na šentviški gimnaziji se ...