Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Othr > Pogoji uporabe

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Pogoji uporabe


Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne stran Kamniško-komendski biografski leksikon (nadalje: KKBL) (na http://www.leksikon.si) in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik, skrbnik in upravitelj spletnega mesta Kamniško-komendski biografski leksikon (domena leksikon.si in poddomene) je Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik. Spletno mesto predstavljajo vse strani in podstrani v okviru spletne domene in poddomene na leksikon.si.

Uporabnik spletnega mesta je posameznik, ki obišče spletno stran na spletnem mestu.

 

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik je zavezan k upoštevanju splošnih pogojev. Uporabnik z uporabo te spletne strani sprejema splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen ter da se z njimi strinja.

 

Avtorske in sorodne pravice

Vsebina, objavljena na teh spletnih straneh, je v celoti in časovno neomejeno last Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila štejejo tudi slikovno, avdio in video gradivo ter celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Uporaba besedil, fotografij ali avdio-video materialov je dovoljena le pod naslednjimi pogoji:

iz besedila, fotografije ali avdio-video materiala mora biti razvidno avtorstvo ter spletno mesto objave izvirnika;

v tiskani izdaji besedila mora biti navedeno avtorstvo ter domena mesta objave;

V kolikor uporabnik skrbniku posreduje kakršne koli materiale, na skrbnika v celoti, časovno in krajevno neomejeno prenaša materialne avtorske in sorodne pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

 

Omejitev odgovornosti

Skrbnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in so jih posredovale tretje osebe ali ustanove.

Skrbnik ni odgovoren za kakršno koli škodo na strojni opremi uporabnikov, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (npr. računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov, ipd.).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Skrbnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na navedenih spletnih mestih oziroma straneh, prav tako ne odgovarja za vsebino spletnih strani, kamor vodijo povezave, prisotne na portalu.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali splošnih pogojev, sme skrbnik posredovane osebne podatke, vključno z IP naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema skrbnice ali upraviteljice.

 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

lastnik domene leksikon.si