Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Nikolaj Pavlič, komendski župnik in dekan dekanije Kamnik (Foto: Metod Perme)

Galerija slik
Komendski župnik in dekan Nikolaj Pavlič (prvi z desne).
Dne 9. 9. 1998 med splošno avdienco na Trgu sv. Petra v Rimu, med katero je papež Janez Pavel II. pozdravil sodelujoče na Glavarjevem simpoziju v Rimu.
Komendski župnik Nikolaj Pavlič (z monštranco v rokah) pri telovski procesiji na konjih 6. junija 1999 po komendski župniji.
Viri in literatura
Pavlič, Jože: Pomembne osebnosti, v: Občina Komenda: življenje od kamene dobe do danes, Komenda, 2002, 229 – 230.

Pavlič, Jože: Hvala, gospod Nikolaj! v: Aplenca, Glasilo občine Komenda (30. 11. 2010), let. 19, št. 11, str. 8.

Poglejte še
Natisni

Nikolaj Pavlič

častni občan/meščan, dekan (cerkv. služba), duhovnik, župnik.

* 5. 12. 1945, Velika Lašna
28. 9. 2000, Komenda


Območje delovanja: Kamnik, Komenda, Ljubljana.


Rojen je bil na Veliki Lašni. Teologijo je študiral v Ljubljani, kjer je bil posvečen v duhovnika. Leta 1975 je v Komendo prišel  za župnijskega upravitelja, istega leta je postal župnik in ostal do smrti. Bil je Kamniški prodekan, (med letoma 1975 in 1985) kasneje pa kamniški dekan (med letoma 1985 in 2000). V dekaniji Kamnik je bil tudi referent za katehezo (med letoma 1975 in 1985). Med letoma 1995 in 1999 je bil član upravnega odbora za zavarovanje cerkvenih zgradb in elektronike v ljubljanski nadškofiji

Pavlič je bil 21. septembra 1996 v župnijski cerkvi v Komendi umeščen v Suvereni malteški viteški red kot magistralni kaplan. Bil je tudi prvi duhovni voditelj Slovenske malteške bolniške pomoči. Na njegovo pobudo so ob 275. letnici rojstva Petra Pavla Glavarja na trgu pred župnijsko cerkvijo postavili Glavarjev kip, ki ga je izdelal  je akademski kipar Mirsad Begić. Pavlič si je prizadeval tudi za izvedbo simpozija o Glavarju in za zgodovinski simpozij o Komendi sami, vendar ga je prehitela smrt. 

Zelo prizadeven je bil tudi na pastoralnem področju. Leta  1999 je bila obnovljena telovska procesija na konjih. V času njegovega službovanja v Komendi so bili ustanovljeni Župnijski pastoralni svet Komenda (kot prvi v kamniški dekaniji, leta 1989), Župnijska karitas Komenda (leta 1991), Mešani cerkveni pevski zbor Peter Pavel Glavar Komenda (leta 1991), več mladinskih veroučnih skupin in skavtski steg Ognjeviti delfin (leta 1992), zaživele pa so tudi kulturno-umetniške prireditve Glavarjevi večeriV njegovem času je bila obnovljena župnijska cerkev v Komendi, ki je dobila tudi nove orgle. Obnovljene so bile tudi številne druge cerkvene zgradbe v župniji.

Umrl je 28. septembra 2000 in bil pokopan v grobnico v kapeli Matere Božje v župnijski cerkvi. 

Občina Komenda je ob občinskem prazniku 15. maja 2013 Nikolaja Pavliča imenovala za častnega občana; župan Tomaž Drolc je priznanje izročil bratu pokojnega župnika Francetu Pavliču.

Vnos: SS


Nazaj Naprej