Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Boris Bratuž (vir: osebna zbirka družine Bratuž)

Galerija slik
Privid nekega večera, 1974.
Mozaiki.
Odprtje razstave skupine NOVA (18. 11. 1971) Z leve: Miha Kač, Jana Bratuž, Boris Bratuž, N. N., Stane Balantič, Dušan Lipovec, Peter Mejač, Lojze Berlec in obiskovalci razstave.
Viri in literatura
Desnica, Mile: Dobri rezultati na težki progi, v Kamniški občan (1981), letnik 20, številka 14, 12.

Desnica, Mile: Lokostrelci sporočajo, v Kamniški občan (1981), letnik 20, številka 18, 8.

D.O.: Dobri streli se vrtijo, v Kamniški občan (1984), letnik 24, številka 16, 8.

D.O.: Lokostrelci pregledali svoje delo, v Kamniški občan (1984), letnik 24, številka 9, 12.

D.O.: Najboljši lokostrelci v Kamniku, v Kamniški občan (1983), letnik 23, številka 3, 8.

Dvajsetletnica skupine NOVA, 
v Kamniški občan (1991), letnik 31, številka 21, 1.

Grčar, Romana: Skupna razstava desetih kamniških likovnikov, v Kamniški občan (1984), letnik 24, številka 4, 3.

Lipovec, Dušan: Dvajsetletnica zadnje predstavitve likovne skupine NOVA, v Kamniški občan (1993), letnik 33, številka 19,  8.

Lipovec, Dušan: Kamniški likovniki v Vestfaliji, v Kamniški občan (1992), letnik 32, številka 18, 5.

Lipovec, Dušan: Letni pregled razstav, v Kamniški občan (1992), letnik 32, številka 3,  6.

Lipovec, Dušan: Likovni trenutek, v Kamniški občan (1992), letnik 32, številka 17, 6.

Lipovec, Dušan: Razstava v Veroniki, v Kamniški občan (1992), letnik 32, številka 21, 16.

Mejač, Saša: Razstava na državni praznik slovenske kulture, v Kamniški občan (1997), letnik 36, številka 5, 5.

Mejač, Vera: Človek kot podoba in vrednota duha, v Kamniški občan (2005), letnik 44, številka 20, 7.

Mejač, Vera: Podobe našega mesta v očeh kamniških likovnikov, v Kamniški občan (2002), letnik 41, številka 7, 5.

Mejač, Vera: Razstava skupine NOVA, v Kamniški občan (1983), letnik 23, številka 19, 3.

Mladi ustvarjajo, v Kamniški občan (1980), letnik 19, številka 4, 7.

Rovšnik, Borut:
Bogat program razstav,Kamniški občan (1981), letnik 20, številka 15, 6.

Rovšnik, Borut: Še o razstavi skupine NOVA, v Kamniški občan (1983), letnik 23, številka 20, 4.

Sadnikar, Nikolaj:
55 let Filatelističnega društva Ivan Vavpotič,Kamniški občan (2004), letnik 43, številka 10, 8.

Sadnikar, Nikolaj:
Filatelistično društvo Ivan Vavpotič,Kamniški občan (1999), letnik 38, številka 15, 6.

Sadnikar, Nikolaj: Filatelistično društvo Ivan Vavpotič II, Kamniški občan (1999), letnik 38, številka 16, 7.

Simšič, 
StaneFilatelistična razstava v novi pošti, v Kamniški občan (1988), letnik 28, številka 14, 3.

Sivec, Ciril: Razstava lesenih izdelkov šolarjev v Stolu, v Kamniški občan (1985), letnik 25, številka 6

, 3.


Spominska plošča Ivanu Vavpotiču, v Kamniški občan (1977), letnik 16, številka 2, 3.

Stupar, Vanja, in Kern, Janja: Naš modelarski krožek, v Kamniški občan (1986), letnik 26, številka 4

, 5.


Svetelj, Franc: Filatelistična razstava, Kamniški občan (1999), letnik 38, številka 16, 2.

Svetelj, Franc: Prvi Kamničan na znamki, v Kamniški občan (1977), letnik 16, številka 12, 5.

T. M.: Razstava ob dnevu mladosti, v Kamniški občan (1980), letnik 19, številka 11, 10.

TS: Razstava skupine "Nova",Kamniški občan (1972), letnik 11, številka 5, 5.

Vavpotičeva proslava,Kamniški občan (1976), številka 3, 7.

Poglejte še
Galerija Repanšek: Facebook Razstava Boris Bratuž

Novak, Branko: Art na Kamniškem Šutna 2003.


Občina Kamnik: Odprtje razstave Borisa Bratuža (7. 5. 2013).



Natisni

Boris Bratuž

filatelist, grafik, slikar, športnik, učitelj.

* 18. 7. 1950, Vrhpolje pri Kamniku
17. 10. 2008, Ljubljana


Območje delovanja: Kamnik.


Slikar Boris Bratuž se je rodil na Vrhpoljah pri Kamniku 162 očetu Cirilu, ki je bil doma iz Čepovana na Primorskem, in materi Kseniji, rojeni Hvalič, ki je imela po očetu tudi primorske korenine, saj je ta izviral iz Vogrskega. Boris je po osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Kamniku, šolanje nadaljeval na Pomorski srednji šoli v Piranu in jo končal kot pomorsko-ribiški tehnik. Po šolanju je opravil prakso na ribiški ladji in ugotovil, da to ni poklic zanj.
Vrnil se je v Kamnik, kjer je delal kot grafik, tehnični risar in sodeloval pri izdelavi zemljevida mesta Kamnik. Vse bolj se je posvečal slikanju. Prelomni trenutek predstavlja november 1971, ko so člani skupine Nova v dvorani Veronika priredili prvo skupinsko razstavo. Člani skupine so bili poleg Bratuža še Grega Avbelj, Stane Balantič, Lojze Berlec, Miha Kač, Dušan Lipovec in Dušan Sterle. Medsebojno so se podpirali in spodbujali k ustvarjanju. V motiviki so bili vsi bolj ali manj povezani s Kamnikom in njegovimi prebivalci ter so razburkali do tedaj monotono dogajanje na področju likovnega ustvarjanja v Kamniku. Razstavljali so ponovno že po nekaj mesecih leta 1972 pa spet leta 1973. Nato so se spet zbrali čez deset let in leta 1983 razstavljali skupno, kar so ponovili še leta 1991 ob dvajsetletnici prve razstave. Člani skupine so si prizadevali doseči formalno izobrazbo na likovnem področju. Bratuž se je po neuspehu na sprejemnih izpitih za vpis na Akademijo za likovno umetnost odločil za študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Študija ni zaključil, je pa do smrti deloval kot učitelj likovne vzgoje in tehničnega pouka na več osnovnih šolah v Kamniku. Bratuž je samostojno razstavljal v Kamniku leta 1981. Redno se je udeleževal slikarskih kolonij v domačem kraju in v drugih krajih v Sloveniji in tudi v tujini ter na njih ustvarjena dela postavil na ogled.
Skupina Nova: Pohorje 1972, Extempore Piran (prvič 1973), Velika Planina (2002, 2004 in 2006), Šutna (večkrat). Bil je med kamniškimi umetniki, ki so skupaj razstavljali 1984 v Galeriji Repanšek v Rudniku pri Radomljah, februarja leta 1997 in aprila 2002 je bila skupinska razstava v razstavišču Veronika. Leta 2005 pa je bil med gorenjskimi likovniki, ki so skupinsko razstavljali v Kamniku. Izbran je bil v skupino umetnikov, ki so sodelovali v kulturni izmenjavi in imeli razstavo v Kamniku in Ennigerloh-u (de) (Vestfalija, 1992). Njegova žena Jana je maja 2013 v Galeriji Repanšek pripravila posthumno pregledno razstavo njegovih del. O avtorju je spremno besedilo k razstavi napisala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn.

Kot učitelj likovnega pouka je bil mentor več krožkom. Ko je deloval na osnovni šoli Frana Albrehta, je grafično opremil šolsko glasilo Brstje. Njegovi učenci so maja 1980 v razstavišču Veronika pripravili razstavo likovnih del: akvareli, tempere, keramični izdelki in mozaiki. Vodil je tudi modelarski krožek osnovne šole Frana Albrehta in njegovi učenci so bili leta 1985 ob praznovanju Stolove 80-letnice pod njegovim mentorstvom nagrajeni s prvim mestom. Leta 1992 pa je bila v razstavišču Veronika na ogled razstava del učencev osnovne šole Marije Vere z Duplice. Za osnovno šolo Marije Vere je oblikoval tudi več logotipov in zbornik šole.
Poleg slikarstva in učiteljevanja se je ljubiteljsko posvečal še filateliji in lokostrelstvu.
Član Filatelističnega društva Ivan Vavpotič Kamnik je bil že od osnovne šole. Društvo je Vavpotiču ob stoletnici rojstva leta 1977 na poslopju kamniške lekarne (Šutna 7) odkrilo spominsko ploščo in ob tem v razstavišču Veronika pripravilo prvo filatelistično razstavo. Leta 1988 pa so člani pripravili razstavo o razvoju in delovanju poštne službe, posvečeno otvoritvi nove pošte. Dele svojih zbirk so ponovno razstavljali leta 1999 ob petdesetletnici delovanja društva. Bratuž je svojo slikarsko žilico izkoristil v prid delovanja društva, saj je večkrat oblikoval priložnostne kuverte, ki jih je društvo izdalo ob vsakoletni prireditvi Dneva narodnih noš v Kamniku. Nekajkrat je poleg kuverte oblikoval še priložnostni žig prvega dne. Kot član društva je dele svoje zbirke razstavljal na društvenih razstavah, maja 2004 pa je bil izvoljen za predsednika društva.
V Lokostrelski klub Kamnik se je vključil v začetku 80-tih let prejšnjega stoletja. Najprej je bil tekmovalec. Na mednarodnem Hunter and Field turnirju za točke YU pokala 27. in 28. junija 1981 v Kamniku je bil v disciplini seniorji instinktivno 13., z rezultatom 216. Oktobra istega leta je bil na Jezerskem v disciplini Flight šesti, jeseni leta 1984 je na mednarodnem tekmovanju v Mariboru nastopil v ekipi LK Kamnik v sestavi Desnica, Andrejka, Bratuž, ki je osvojila 3. mesto in postavila tudi nov klubski ekipni rekord v Fita disciplini. Maja 1984 je postal predsednik kluba. V klubu je tekmoval tudi sin Jure. Tudi lokostrelsko dejavnost je prepletal s slikarstvom. Oblikoval je priznanja za državno prvenstvo v lokostrelstvu. Ko je bil kamniški klub organizator lokostrelskih tekmovanj, so večkrat nagradili zmagovalce, poleg pokalov, tudi z njegovimi deli.
Vnos: DG


Nazaj Naprej