Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Tone Cevc (vir: gore-ljudje.net)

Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije, zv. 2, 1988.

Godina Golija, Maja: Izgubili smo najpomembnejšega raziskovalca ljudskega stavbarstva in pastirstva na Slovenskem, Kamniški občan, (2007), letnik 46, številka 3, 4.

Marolt, Janez: In memoriam dr. Tonetu Cevcu (19322007), v Kamniški zbornik (2010), letnik 20, 357359.

Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon, AL, Ljubljana, 2008.

Železnikar, Janja: Moj spomin na dr. Toneta Cevca, v Kamniški zbornik (2008), letnik 19, 389392.

Natisni

Tone Cevc

doktor znanosti, etnolog, umetnostni zgodovinar.

* 31. 5. 1932, Kamnik
10. 2. 2007, Preserje pri Radomljah


Območje delovanja: Kamnik, Ljubljana.


Osnovno šolo je obiskoval v Kamniku, maturiral pa je na bežigrajski gimnaziji v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je leta 1957 diplomiral iz etnologije in umetnostne zgodovine. Po odsluženi vojaščini ni dobil zaposlitve v stroki, zato je 12 let delal kot knjižničar pri Slovenijaprojektu. Doktoriral je leta 1969 z disertacijo Pastirski stanovi v Kamniških in Julijskih Alpah in predslovanski substrat v njihovi arhitekturni dediščini. Leta 1971 se je zaposlil na Inštitutu za slovensko narodopisje (ISN), kjer je preučeval zlasti pastirsko duhovno kulturo. Dve leti po njegovem prihodu je bila na inštitutu ustanovljena Sekcija za materialno kulturo, katere prvi vodja je bil v letih 1971-1999. V letih 1994-1998 je bil tudi predstojnik ISN.

Dr. Anton Cevc se že v študentskih letih pod vodstvom Jerneja Šušteršiča vključil v etnološko raziskovalno delo med Slovenci na avstrijskem Koroškem. Sodeloval je v terenskih ekipah Slovenskega etnografskega muzeja v Šentvidu pri Stični, v Brkinih in v Kostanjevici na Krki. Tudi njegovo diplomsko delo Življenje pastirjev na Veliki planini je bilo plod obsežnega terenskega dela. V svojem raziskovalnem delu je posebno pozornost posvečal raziskovanju korenin in razvoju ljudske pastirske in kmečke arhitekture, še posebej v alpskem prostoru. Svoje znanstveno delo je predstavljal v številnih znanstvenih člankih in v več obsežnih monografijah, med katerimi velja posebej izpostaviti: Velika planina: življenje, delo in izročilo pastirjev (1972, dopolnjeni izdaji 1987, 1993), Arhitekturno izročilo pastirjev, oglarjev in drvarjev na Slovenskem (1984), za katero je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča, Kmečke hiše v Karavankah (1988), Bohinj in njegove planine: srečanja s planšarsko kulturo (1992), Slovenski kozolec (1993), Davne sledi človeka v Kamniških Alpah (1997) ter Lončene posode pastirjev: sklede, latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah (2000). Dr. Tone Cevc je bil odličen poznavalec slovenske planinske etno dediščine in edini povojni etnolog, ki je vedno bolj upošteval arheološko gradivo. V zadnjih letih je bil prav on pobudnik za številna odmevna izkopavanja na slovenskih planinah.

Vnos: AK


Nazaj Naprej