Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Andrej Volkar (vir: dlib.si)

Viri in literatura
Natisni

Andrej Volkar - Hrabroslav, H. G.

pravnik.

* 2. 9. 1847, Okrog pri Motniku
1. 5. 1930, Praga


Območje delovanja: Praga.


Rodil se je leta 1847 v Okrogu pri Motniku v družini zakupnika kmetije Jožefa Volkarja in Marije roj. Pepel. Osnovno šolo je obiskoval v Kamniku, gimnazijo v Ljubljani. V drugem letniku gimnazije se je preimenoval v Hrabroslava. Maturiral je leta 1870. Zaradi radikalnega slovanskega prepričanja ni hotel študirati na nemških univerzah. Zato se je vpisal najprej na študij na Zagrebški univerzi, leta 1872 pa na študij prava na Univerzi v Pragi. Diplomiral je leta 1875, doktoriral dve leti kasneje. Prvo zaposlitev je dobil leta 1875, ko je postal pripravnik pri češkem namestništvu v Pragi. Leta 1879 je dobil upravno službo v Bosni (sh) in vodil okrajni urad v Ljubuški (hr) in Mostarju. Leta 1881 se je vrnil na Češko in se zaposlil v upravi. Opravljal je številne vodstvene funkcije, mdr. je bil okrajni komisar (Polná (en), Lanškruonu (en) in okrajni glavar (Češki Brod (en), Kralovice (en), Nový Byždov (en)). Po upokojitvi leta 1910 je najprej živel v Litomyšlu (en), nato v Pragi. Umrl je leta 1930 v Pragi.

Kot strokovnjak za upravo je v čeških in avstrijskih revijah objavljal članke o občinski samoupravi, upravnem postopku ter razmerju med kazenskim in upravnim kazenskim pravom. V obdobju, ki ga je preživel v Bosni je napisal študijo o agrarnih razmerah na tistem območju Über die Agrarverhältnisse in der Herzegowina (1881). Kasneje je izdal še deli Das Administrative Rechtsmittelverfahren in Angelegenheiten der politischen Schul- und autonomen Verwaltung (1887) in  Beiträge zur Denkschrift der k. k. Regierung, Studien über die Reform der inneren Verwaltung (1905). Napisal je tudi nekaj strokovnih besedil v slovenščini mdr. O senzacionalnih pravdah ali »Žrtve razmer« (Slovenski pravnik, 1903, str. 121), K obravnavanju narodnostnega in jezikovnega vprašanja v komisiji za pospešitev upravne reforme (Slovenski pravnik, 1916, str. 83), Nekoliko besed o delovanju komisije za pospešitev upravne reforme (Slovenski pravnik, 1917). Kot študent v Zagrebu je leta 1871 pod psevdonimom H. G. napisal satirično novelo Dijak v Luni.

Vnos: MS


Nazaj Naprej