Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Janez (Ivan) Šafer

21. 10. 1838 - 17. 4. 1903
botanik, duhovnik, župnik.

Botanik in duhovnik Janez Šafer se je rodil leta 1838 v Mekinjah v družini kmeta in kovača Janeza Šaferja in Antonije, roj. Debevc. Osnovno šolo je obiskoval v Kamniku, gimnazijo pa v Ljubljani (1852-1860). Kot gimnazijec je poslušal tudi neobvezna predavanja iz botanike, ki jih je vodil Andrej Fleischmann. Po maturi leta 1860 se je vpisal na študi...

Anton Šenica

20. 9. 1897 - 20. 9. 1940
Maistrov borec, oskrbnik, vojak, žandar/policist.

Rodil se je v Dolenjskih Toplicah. V mladosti si je pridobil poklic trgovskega pomočnika. Kot sedemnajstletnik je 12. 4. 1915 vstopil v avstrijsko vojsko. V I. svetovni vojni se je boril na vzhodni fronti. Po vojni se je 15. januarja 1919 pridružil Maistrovim borcem in se z Ljubljanskim pešpolkom boril za severno mejo. Maja ali junija 1919 je bil v bližini kolodvora v Podrožci hudo ranje...

Stanko Šimenc

11. 5. 1934 - 14. 7. 2008
jezikoslovec, magister znanosti, prevajalec, publicist, ravnatelj, slovenist, učitelj.

Rodil se je leta 1934 v Mariboru. Leta 1937 se je družina preselila v Kamnik, kjer je med letoma 1940 in 1945 obiskoval osnovno šolo. Vpisal se je na kamniško gimnazijo in leta 1953 maturiral v prvi generaciji kamniških maturantov. Njihov razrednik je bil večino časa Cene Matičič, med sošolci pa so bili glasbenik Hubert Bergant, kipar ...

Milan Šinkovec

17. 12. 1940 - 4. 2. 2001
alpinist, gorski vodnik, inovator, mizar, planinec, športni delavec.

»Če rad hodiš v hribe in za to navdušiš še enega človeka, si veliko naredil za planinstvo.« Takšno je bilo geslo Milana Šinkovca, ki je bil več kot 20 let planinski vodnik pri Planinskem društvu Kranj, ter kasneje delo vodnika opravljal še v Planinskem društvu Komenda.  Komendsko planinsko društvo je bilo ustan...

Žiga (Sigismund, Jurij Friderik) Škerpin (Skerpin, Škrpin)

5. 4. 1689 - 26. 1. 1755
duhovnik, frančiškan, knjižničar, pisatelj, redovnik, teolog.

Rodil se je leta 1689 v Kamniku meščanu Sigismundu Henriku Škerpinu in Mariji. Krščen je bil kot Jurij Friderik, boter mu je bil arhidiakon Miha Ferri. Njegov stric Janez Krstnik Skerpin je bil duhovnik, moralni teolog in strokovnjak za kanonsko pravo. Sorodnika sta bila tudi kamniški župnik Friderik Skerpin (morda stric) ter duhovnik in nabožni pisatelj&...

Janez Nepomuk Šlakar (Šlaker, Schlaker)

18. 4. 1791 - 3. 3. 1863
duhovnik, ekonomist, mecen, učitelj.

Rodil se je v družini kamniškega usnjarskega mojstra Jožefa Šlakarja, potomca ene najstarejših kamniških rodbin in njegove žene Jere, roj. Šporn. Osnovno šolo je v letih 1800-1803 obiskoval pri kamniških frančiškanih, gimnazijo pa v Ljubljani v letih 1803-1809. Leta 1809  se je, da bi se izognil služenju v francoski zasedbeni vojski, uma...

Janez (Ivan) Štrcin

1. 6. 1885 - 4. 8. 1972
kulturni delavec, politik, poslanec, župan.

Bil je ena osrednjih osebnosti na Komendskem v obdobju pred 2. svetovno vojno.  V mladosti je hodil v šolo h kamniškim frančiškanom. Obvladal je nemški jezik. Doma si je ustvaril veliko knjižnico in prebiral v glavnem nemške knjige. Bil je izvrsten govornik. V zakonu z ženo Cilko se mu je rodilo devet otrok. Veliko si je prizadeval za kulturno-prosvetn...

Tone Štritof

4. 12. 1961 - 18. 10. 2014
glasbenik, pevec.

Rodil se je leta 1961. Doma je bil s Kopišč v Kamniški Bistrici. Za njim je bila dolga in bogata glasbena kariera. Bil je član prvotne zasedbe Ansambla Vita Muženiča (ansambel je deloval med letoma 1979 in 1991), narodnozabavnega kvinteta z mešanim pevskim duetom ali tercetom. Kasneje je bil tudi član studijskega ansambla Mitje Kapša - tria z diatonično harmoniko i...

Ciril Štukelj

23. 3. 1903 - 15. 5. 1950
knjižničar, politik, prevajalec, publicist, urednik.

Rodil se je leta 1903 v Motniku v družini usnjarja Andreja Štuklja in Neže, roj. Pibernik. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju. Leta 1914 se je vpisal na Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano in opravil šest razredov. Jeseni 1919 je v socialistični reviji Naprej objavil članek Dijaštvo in verouk, s katerim je v javnosti sprožil ostre ...

Ivo (Janez) Šubelj

16. 12. 1872 - 26. 2. 1930
diplomat, pravnik.

Rojen je bil v Kamniku hišnemu posestniku Florijanu in Barbari rojeni Hočevar, v hiši Na trgu 80, danes Glavni trg 3, ki je bila po podatkih iz katastra v lasti Šubljev že od leta 1798, ko jo je kupil Anton Šubelj po poklicu tkalec.  Ko je bilo Ivu 10 let, je oče umrl, in je hišo dedovala mati, ki je umrla leta 1902, ko je hišo dedoval Ivo. Šo...

12