Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

p. France (Ludvig-Gvido) Ačko

23. 7. 1904 - 30. 12. 1974
doktor znanosti, duhovnik, frančiškan, glasbenik, organist, pedagog, prevajalec, redovnik, skladatelj, sodelavec OF, učitelj, zborovodja.

Pater (p.) dr. France Ačko (krstno ime Ludvig-Gvido) se je rodil v Mariboru kot najmlajši izmed petih otrok finančnega uradnika Alojza Ačka in njegove žene Jožefe. Še preden je dopolnil štiri leta mu je leta 1908 umrla mama. Oče se je leta 1910 ponovno poročil, mačeha Ana pa je bila mačeha v pravem pomenu besede in je z otroki ravnala slabo. Skozi otroška leta je kazal čut za glasbo. Pri desetih l...

p. Angelik (Jožef) Hribar

3. 3. 1843 - 6. 4. 1907
duhovnik, frančiškan, glasbenik, organist, pedagog, redovnik, skladatelj, učitelj, zborovodja.

Jožef Hribar se je rodil v Zgornjem Tuhinju. Bil je mlajši brat skladatelja in zborovodje Antona Hribarja. Šolal se je v Kamniku in v Ljubljani. Po končanem 6. gimnazijskem razredu je 28. 8. 1863 vstopil v frančiškanski red in prevzel redovno ime Angelik.  Slovesne redovne zaobljube je opravil 30. 8. 1866, v duhovnika pa je bil posvečen 31. 3. 1867 v Ljubljani. Nekaj časa...

p. Florentin (Janez Nepomuk) Hrovat

11. 5. 1847 - 3. 5. 1894
duhovnik, frančiškan, pisatelj, ravnatelj, redovnik, učitelj.

Rojen je bil v Zgornjem Tuhinju. Štiri leta ljudske šole je obiskoval v kamniškem frančiškanskem samostanu do leta 1859, nato je odšel k stricu, jezikoslovcu p. Ladislavu Hrovatu v Novo mesto, kjer je šolanje nadaljeval na gimnaziji. V frančiškanski red je vstopil leta 1865, v 6. letniku gimnazije. Bogoslovje je študiral na Kos...

p. Ladislav (Jožef) Hrovat

10. 3. 1825 - 14. 4. 1902
duhovnik, frančiškan, jezikoslovec, pedagog, pisatelj, prevajalec, ravnatelj, redovnik.

Leta 1845 je maturiral v Ljubljani, vstopil v frančiškanski red in bil leta 1849 v Gorici posvečen v duhovnika. V letih 1852–1854 je na Dunaju študiral filologijo in slavistiko pri Franu Miklošiču. V letih 1859–1890 je bil profesor na frančiškanski gimnaziji v Novem mestu, kjer je bil znan kot pater Lacko. Po podržavljenju gimnazije leta 1870 je bi...

p. Joahim (Gašper, Gašpar) Nastran

12. 11. 1802 - 13. 10. 1863
duhovnik, frančiškan, redovnik.

Rodil se je leta 1802 v Češnjevku pri Cerkljah na Gorenjskem. V frančiškanski red je vstopil 7. decembra 1825 in bil posvečen 20. septembra naslednje leto. Bil je kaplan v Ljubljani, kjer je kasneje v frančiškanskem samostanu opravljal tudi službo gvardijana. Kasneje je bil premeščen v Kamnik, kjer je leta 1863 tudi umrl. Skupno je v samostanu preživel 38 let ...

Martin Perc

24. 9. 1913 - 15. 6. 1977
duhovnik, frančiškan, pisatelj, redovnik.

Rodil se je leta 1913 v Zdolah. Po osnovni šoli v domačem kraju je obiskoval gimnazijo v Mariboru in Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu nad Ljubljano. Leta 1928 je v Kamniku vstopil v frančiškanski red. V letu 1936 je prejel subdiakonat (30. avgusta), diakonat (19. septembra) in mašniško posvečenje (27. septembra). Večino časa je deloval v Kamniku, le...

p. Benigen (Franc) Snoj

17. 9. 1867 - 10. 5. 1942
duhovnik, frančiškan, publicist, ranocelnik, redovnik, urednik.

Rodil se je leta 1867 v Toplicah* (danes so del Zagorja ob Savi) v družini kovača Janeza in Terezije, roj. Dernovšek. Po osnovni šoli v domačem kraju in Zagorju se je najprej šolal na ljubljanski realki in opravil pet razredov. V frančiškanski red je vstopil leta 1886. Gimnazijo je končal v Kostanjevici pri Gorici leta 1889. Med letoma 1889 in 1893 je študir...

Žiga (Sigismund, Jurij Friderik) Škerpin (Skerpin, Škrpin)

5. 4. 1689 - 26. 1. 1755
duhovnik, frančiškan, knjižničar, pisatelj, redovnik, teolog.

Rodil se je leta 1689 v Kamniku meščanu Sigismundu Henriku Škerpinu in Mariji. Krščen je bil kot Jurij Friderik, boter mu je bil arhidiakon Miha Ferri. Njegov stric Janez Krstnik Skerpin je bil duhovnik, moralni teolog in strokovnjak za kanonsko pravo. Sorodnika sta bila tudi kamniški župnik Friderik Skerpin (morda stric) ter duhovnik in nabožni pisatelj&...

p. Donat (Janez Ludvik) Valvasor

18. 4. 1683 - 29. 4. 1752
duhovnik, frančiškan, plemič, redovnik.

Rodil se je 18. aprila 1683 na gradu Bogenšperk kot tretji sin in sedmi otrok kranjskega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja in Ane Rosine Graffenweger. Krščen je bil 21. aprila tega leta. Nekako od leta 1695 se je šolal na jezuitskem kolegiju v Ljubljani. Z osemnajstimi leti (7. avgusta 1701) je vstopil v noviciatni samostan Nazarje in dobil redovno ime Donat. Dne, 2...

Janez (Franc) Žurga

22. 9. 1885 - 5. 3. 1969
duhovnik, frančiškan, geolog, pisatelj, prevajalec, redovnik, rezbar, učitelj, univerzitetni profesor.

Rodil se je leta 1885 v Dolenjem Gradišču v občini Dolenjske Toplice. Oče Janez je bil lastnik manjše kmetije in je zgodaj umrl. Zato je skrb za njune štiri otroke prevzela mati Ana, rojena Kolman. Po ljudski šoli v Dolenjskih Toplicah in frančiškanski ljudski šoli v Novem mestu se je vpisal na novomeško gimnazijo. Leta 1905 je po končanem &sca...

1