Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Julij (Julius) Dereani

20. 12. 1861 - 29. 7. 1929
doktor znanosti, politik, zdravnik, župan.

Rodil se je leta 1861 v Žužemberku. Srednjo šolo je obiskoval v Novem mestu in jo zaključil z odliko. Medicino je študiral na Univerzi na Dunaju in bil v študijskem letu 1881/82 štipendist Knafljeve ustanove. Promoviran je bil 23. decembra 1887. Po opravljenem vojaškem roku, ki ga je preživel v vojaški bolnišnici v Dubrovniku, in službi sekundarija ...

Peter Držaj

26. 3. 1913 - 25. 12. 1944
partizan, zdravnik.

Rodil se je leta 1913 v Stični. Srednjo šolo je obiskoval v Ljubljani, študij medicine pa zaključil leta 1937 ali 1938 v Zagrebu. Po opravljeni vojaški obveznosti se je oktobra 1939 zaposlil kot sekundarij v bolnišnici za duševne bolnike v Novem Celju. Proti koncu leta 1940 je bil vpoklican na orožne vaje v Škofjo Loko, kjer je ostal do kapitulacije Jugosl...

Moriz (Moritz) Gauster

19. 2. 1828 - 24. 3. 1895
častni občan/meščan, politik, psihiater, zborovodja, zdravnik.

Rodil se je na Dunaju, kjer je 1851 zaključil študij medicine. Na Kranjsko je prišel kot pomožni zdravnik med veliko epidemijo kolere leta 1855.  Bolnike je zdravil v postojnskem, kamniškem okraju in v Košanski dolini. Kamničani so bili z njim zadovoljni in o njem med časom epidemije zapisali, da je šlo za "prijateljskega, nenavadno delavnega in skrbneg...

Balthasar (Belsazar, Baltazar) de la Motte Hacquet

Ok. 1735 - 10. 1. 1815
akademik, alpinist, botanik, dekan fakultete, etnolog, filozof, kartograf, kemik, planinec, ranocelnik, učitelj, univerzitetni profesor, vojak, zdravnik.

Doktor filozofije je postal na jezuitskem kolegiju Pont-à-Moussonu, medicino je študiral v Parizu. Po študiju je bil v francoski mornarici navaden vojak, potem ranocelnik in vojaški kirurg. Kot vojni ujetnik je to delo opravljal tudi v angleški, pruski in avstrijski vojski. Po končani vojni 1763 je potoval po Evropi in poglabljal znanje na Dunaju. Leta 1766 je sp...

France (Franc) Hribar

4. 3. 1895 - 28. 12. 1967
dekan fakultete, doktor znanosti, patolog, pedagog, univerzitetni profesor, zdravnik.

Rodil se je v Lipljah v Tuhinjski dolini. Prva dva letnika študija medicine je končal na takrat še nepopolni Medicinski fakulteti v Ljubljani, študij je nato nadaljeval na Dunaju, kjer ga je leta 1924 zaključil. Po službi na Inštitutu za anatomijo na Medicinski fakulteti v Ljubljani in na Higienskem zavodu je bil dve leti v vojni mornarici v Boki Kotorski. V času o...

Rihard Karba

2. 4. 1876 - 11. 7. 1933
farmacevt, lekarnar, politik, zdravnik, župan.

Rodil se je leta 1876 v Ljutomeru. Maturiral je na gimnaziji v Mariboru, medicino je študiral v Gradcu. Zaposlil se je kot okrožni zdravnik na Vranskem. Po smrti prve žene se je poročil z Ano Močnik, hčerjo kamniškega lekarnarja Josipa Močnika in se preselil v Kamnik. Da bi lahko prevzel lekarno je v Gradcu doštudiral farmacijo. Po tastovi smrti ob koncu leta 1913 je...

Julij Polec ml.

8. 10. 1883 - 31. 1. 1944
partizan, sodelavec OF, zdravnik.

Sin pravnika Julija Polca ter brat pravnika in zgodovinarja Janka Polca. Ljudsko šolo je obiskoval v Kamniku, leta 1904 je maturiral na gimnaziji v Ljubljani in se vpisal na študij medicine na Dunaju. Leta 1914 je medicinske študije zaključil z doktoratom. Po dovršenem triletnem stažu v ljubljanski bolnišnici je leta 1914 vstopil v službo pri kranjski deželni vla...

France Pucelj

2. 12. 1902 - 14. 11. 1993
zdravnik.

Rojen v Goriči vasi pri Ribnici na Dolenjskem. Osnovno šolo je končal v Ribnici, gimnazijo pa v Ljubljani, kjer je leta 1922 maturiral. Istega leta se je vpisal na Medicinsko fakulteto Univerze v Gradcu (de), kjer je končal 5 semestrov in 1. rigoroz, študij je nadaljeval v Zagrebu, kjer je januarja 1929 doktoriral. Po odsluženi vojaščini je začel obvezni staž v Ljubljani,...

Adolf Razlag

6. 1. 1865 - Februar 1937
zdravnik.

Rodil se je leta 1865 v Kamniku. Gimnazije ni dokončal. Nato je tri leta služboval pri odvetniku dr. Ivanu Rudolfu v Slovenskih Konjicah. Leta 1894 ali 1895 je odpotoval v Združene države Amerike. Tam se je udejstvoval v različnih poklicih. Med drugim je kot pridigar zdravil v eni izmed newyorških bolnišnic. V tem času je postal bolnišnični strežnik. Po zaslugi svoje spretnost...

Nikolaj Sadnikar

19. 4. 1916 - 30. 11. 2012
častni občan/meščan, filatelist, kulturni delavec, partizan, zdravnik.

Rodil se je v družini kamniškega kulturnika, muzealca, veterinarja, mecena in častnega meščana Josipa Nikolaja Sadnikarja. Osnovno šolo je končal v Kamniku in gimnazijo v Ljubljani. Po končani gimnaziji, se je vpisal na študij medicine na takrat še nepopolno medicinsko fakulteto v Ljubljani. Študij medicine je zaključil v Zagrebu tik pred začetkom 2. sveto...

12