Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Galerija slik
Sklepniki iz ladje cerkve v Mostah in Bobičeva nagrobna plošča.
Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije, zv. 1, Ljubljana, 1987.

Osebnosti : Veliki slovenski biografski leksikon, AL, Ljubljana, 2008.

Slovenska biografija

Stele, France: Politični okraj Kamnik: topografski opis, Ljubljana, 1922, str. 382 (na dlib.si).

Natisni

Jurij Bobič (Vubič, Vobič, Wubitsch)

plemič, slikar.

* pred 1622,  
med 1670 in 1679


Območje delovanja: Moste pri Komendi.


Rodil se je verjetno pred letom 1622 posestniku Jerneju, ki je bil za junaštvo v bojih s Turki pri Sisku, Petrinji, Kostajnici, itd. povzdignjen v plemstvo z grbom. Prvič je omenjen leta 1652 v komendski krstni knjigi ob rojstvu sina Jerneja. Večina del ni poznanih, je pa moral biti kar viden slikar. Njegov učenec je bil verjetno Jernej RamschisslVerjetno je avtor pozneje večkrat preslikavane slike Marijino vnebovzetje v glavnem oltarju cerkve v Mostah pri Komendi. Ostala domnevna dela ne zdržijo kritične presoje. Njegovo grafično zbirko, opremljeno z imenom ali začetnicami, je pridobil Janez Vajkard Valvasor. Prevladujejo dela severnih in nizozemskih mojstrov, vmes je nekaj Dürerjevih listov ter del italijanskih poznorenesančnih mojstrov. Umrl je neznano kje in kdaj ter bil pokopan v cerkvi v Mostah pri Komendi. Nagrobnao ploščo, ki se je nekdaj nahajala pod oltarjem cerkve v Mostah, je imel v svoji zbirki Andrej Mejač. Bila je težko berljiva, letnica smrti pa zlizana. Na nagrobniku je bil napis v latinski majuskuli: "HI(e) RUHET DER (edel) // VND KUNSTR(eich) // HERR GEORG W(obits) // CH MALER... // IN GOTT ... // DEN AMEN". Na zgornjem delu nagrobnika je bil grb, obdan z listjem. Na grbu je bil v desno se vzpenjajoč grifin, na šlemu na vrhu pa Turek s turbanom na glavi, viden do kolen.

Po njem je poimenovano Kulturno društvo Jurij Bobič, ki ima sedež v Mostah pri Komendi.

Vnos: MS


Nazaj Naprej