Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Natisni

  Henrik (Heinricus)

duhovnik, župnik.

* Prva polovica 13. stoletja.
Domnevno prvi kamniški župnik. Omenja se v listini iz leta 1232, s katero oglejski patriarh Bertold Andeško-Meranski potrjuje ustanovitev kamniškega špitala in župnijske cerkve na Šutni. Špital sta za pokoj duše Henrika IV. med leti 1228 in 1232 ustanovila njegova brata patriarh Bertold in vojvoda Oton VII. Meranski. V listini so Marijino cerkev v Kamniku, h kateri je spadal špital, povzdignili v glavno župnijsko cerkevUstanovitev župnijske cerkve sta materialno in finančno podprla tudi Mecilin in župnik Henrik.  Morda se isti Henrik kot priča omenja že v listini vojvode Otona VII. Meranskega iz leta 1229 (Schumi F., Urkunden, II, 66), ki se nanaša na ustanovitev gmotne podpore za špital sv. Antona v Špitaliču in je v njej omenjen kot "Heinricus sancte Marie plebanus", torej kot duhovnik pri cerkvi sv. Marije. Domneva velja, če gre za duhovnika pri kamniški Marijini cerkvi, kar je mogoče, saj se je izstavitelj listine vojvoda Oton VII. v zimi 1228/1229 zadrževal na Kranjskem.

Ivan Zika sicer dvomi o tem, da je bil Henrik v resnici prvi kamniški župnik. Navaja, da se v zadolžnici iz leta 1202 verjetno ima v mislih zadolžnico izdano v Ogleju februarja 1202 (Schumi F., Urkunden, II. 7), omenja duhovnik Wodolricus  Ulrik iz Kamnika, vendar iz omenjene listine ni razvidno, da bi bil Wodolricus duhovnik ali župnik. Navedeno je zgolj, da je bila listina izdana v prisotnosti več naprošenih prič, med njimi tudi "Wodolrici de Staine" in drugih. V resnici pa se v darilni listini (Schumi F., Urkunden, II, 12), ki jo je izstavil mejni grof Henrik IV. leta 1203 v Vetrinju, omenja med pričami duhovnik s podobnim imenom "Olricus plebanus de Stain", ki je morda ista oseba.

Vnos: AK


Nazaj Naprej