A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Grb grofov Thurnov iz Valvasorjeve Velike knjige grbov, 1687-1688.

Galerija slik
Viri in literatura

Cevc, Emilijan: Umetnostnozgodovinska pričevalnost frančiškanskega samostana v Kamniku in okolici, v 500 let frančiškanov v Kamniku : zbornik referatov zgodovinskega simpozija 1992, Kamnik, 1993, str. 9.

Valvasor, Janez Vajkard: Die Ehre dess Hertzogthums Crain [...], 1689, III. str. 428.

Zgodovina reševanja v gorah nad Kamnikom : ob devetdesetletnici Gorske reševalne službe Slovenije in osemdesetletnici Postaje Gorske reševalne službe Kamnik, Ljubljana, 2002.

Zika, Ivan: Stari grad nad Kamnikom, v Kamniški zbornik (1957), letnik 3, str. 107.

Zika, Ivan: 750 let mesta Kamnika : iz kamniške zgodovine, Kamnik, 2011.

Poglejte še
Natisni

Elizabeta Thurn - Valsassina

plemkinja.


1576, Stari grad, Kamnik

Bila je hči grofa Ahacija Thurna (1529-1597) in njegove žene Poliksene Ane Schlick (+1595). Enako kot starša, je bila tudi ona protestantske vere. Na Stari grad je verjetno prišla po tem, ko je njen oče leta 1574 od svojega strica Franca Thurna prevzel starograjsko gospostvo. Leta 1576 jo je na Starem gradu v nevihti ubila strela, kar naj bi močno pripomoglo k temu, da se je grof Thurn z gradu preselil v mesto Kamnik in od tam v novozgrajeni grad Križ, Stari grad pa prepustil propadu. Pokopana je bila v kamniškem frančiškanskem samostanu. Njena nesrečna smrt naj bi bil prvi zabeleženi primer smrti zaradi udara strele pri nas.

Vnos: AK


Nazaj Naprej