Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Grb grofov Thurnov iz Valvasorjeve Velike knjige grbov, 1687-1688.

Galerija slik
Stari grad v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske.
Ruševine Starega gradu danes.
Grad Križ je Ahacij Thurn postavil po opustitvi Starega gradu. Grad je stal že leta 1583.
Viri in literatura

Škofic, France; Vombergar, Jože: Na bregovih Bistrice, Kamnik 1938.70.

Stele, France: Politični okraj Kamnik : topografski opis,  Ljubljana, 1922, 394. 

Stopar, Ivan: Grajske stavbe v osrednji Sloveniji. 1, Gorenjska. Knj. 2, Območje Kamnika in Kamniške Bistrice, Ljubljana, 1997, 61, 88.

Valvasor, Janez Vajkard et. al.: Die Ehre dess Hertzogthums Crain [...] (Slava vojvodine Kranjske [dLib.si, III.]), 1689.

Natisni

Ahacij (Achaz) Thurn - Valsassina

grof, plemič, vojak, vojaški poveljnik.

* 11. 11. 1529
10. 2. 1597

Pripadal je notranjeavstrijski veji Thurnov. Bil je upravitelj Kranjske, kot predsednik vojnega sveta je konec 70. let 16. stoletja vodil gradnjo trdnjave Karlovec. Večkrat je sodeloval v bojih s Turki,  med drugim tudi leta 1566 s svojim stricem po materini strani Nikolo Šubičem Zrinjskim (1508-1566) (hr)  pri junaški obrambi Sigeta. Bil je gospodar Starega gradu, ki ga je leta 1574 prevzel od svojega strica Franca Thurna. Okrog leta 1576 je grad opustil potem, ko mu je strela ubila hčer Elizabeto. Preselil se je v mesto Kamnik in začel z gradnjo novega gradu na Križu pri Komendi, ki je leta 1583 že stal, saj je takrat Ahacij, grof "von Thurn und zum Creucz" (s Križa) dobil urbar urada Nevlje, ki je sodil h kriški gospoščini. Bil je vnet protestant. Leta 1595 je v bližini grajske stavbe začel z gradnjo protestantskega pokopališča, medtem, ko je molilnica v gradu že obstajala. Oboje je protireformacijska komisija razstrelila leta 1601.

Vnos: AK


Nazaj Naprej