Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Balthasar (Belsazar, Baltazar) de la Motte Hacquet

Ok. 1735 - 10. 1. 1815
akademik, alpinist, botanik, dekan fakultete, etnolog, filozof, kartograf, kemik, planinec, ranocelnik, učitelj, univerzitetni profesor, vojak, zdravnik.

Doktor filozofije je postal na jezuitskem kolegiju Pont-à-Moussonu, medicino je študiral v Parizu. Po študiju je bil v francoski mornarici navaden vojak, potem ranocelnik in vojaški kirurg. Kot vojni ujetnik je to delo opravljal tudi v angleški, pruski in avstrijski vojski. Po končani vojni 1763 je potoval po Evropi in poglabljal znanje na Dunaju. Leta 1766 je sp...

Mihael Hočevar

28. 9. 1883 - 1949
rudar, vojak.

Rodil se je na Vrhpolju pri Kamniku. Leta 1904 je moral k vojakom, kjer je služil v 17. pehotnem polku. Po končani  triletni vojaški službi je do začetka 1. svetovne vojne opravljal poklic rudarja. Avgusta 1914 je bil mobiliziran kot desetnik v rezervi, bil nato povišan v četovodjo in poslan v Galicijo, kjer je bil težko ranjen. Po okrevanju je poleti 1917 s 17. pehotnim polkom ...

Rudolf Maister

29. 3. 1874 - 26. 7. 1934
častni občan/meščan, general, pesnik, vojak, vojaški poveljnik.

Rodil se je v Kamniku kot najmlajši od treh otrok očetu Francu in materi Frančiški roj. Tomšič. Osnovno šolo je obiskoval v Mengšu in nato v Kranju, kjer je leta 1890 zaključil tudi nižjo gimnazijo. Po očetovi smrti leta 1887, je za njega skrbel stric Lovrenc, ki ga je navduševal za vojaški poklic. Leta 1894 je Maister zaključil šolanje v domobranski kadetnici na Dunaju in bil poslan v domobranski...

Žiga Josip (Sigmund Joseph) Novak

16. 3. 1772 - 12. 2. 1860
general, maršal, plemič, vojak.

Rodil se je leta 1772 v Komendi. Oče je bil Jožef Novak, mati pa je bila Marija Terezija Rožanec, po rodu s Spodnje Štarjerske. Oče naj bi imel od začetka 70. let 18. stoletja dalje v zakupu komendsko graščino, zato smemo sklepati, da je bila morda prav ta rojstna hiša Žige Josipa Novaka. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani. V želji po vojaški službi, je malo pred izbruhom avstr...

Edvard Peperko

2. 6. 1966 - 27. 6. 1991
vojak.

Doma je bil iz Kamnika, začasno je nekaj časa živel tudi v Domžalah. Do odhoda v slovensko Teritorialno obrambo je bil v tovarni Svilanit zaposlen kot komercialist. Podčastnika Peperka, pripadnika diverzantskega voda Teritorialne obrambe, so specialci Jugoslovanske armade 27. junija 1991 v Trzinu zadeli v prsi, med prevozom v bolnišnico je, blizu Šentjakoba,  podlegel strelni ra...

Janko Rudolf

23. 7. 1914 - 3. 2. 1997
narodni heroj, partizan, politik, revolucionar, sindikalist, vojak, vojaški poveljnik.

Po zaključeni osnovni šoli v Begunjah pri Cerknici je obiskoval obrtno šolo in se izučil za mehanika. Od leta 1935 do 1941 je bil zaposlen v podjetjih Unitas in Eka v Ljubljani. Rudolf je že pred drugo svetovno vojno aktivno sodeloval v revolucionarnem gibanju, leta 1941 pa je bil sprejet v Komunistično partijo Slovenije (KPS). Aprila 1942 se je umaknil v ilegalo in postal član rajon...

Johann von Schwab

2. 3. 1846 - 28. 3. 1920
inženir, kemik, plemič, vojak, vojaški poveljnik.

Rodil se je v mestu Tatenice (Tattenitz) na Moravskem. Njegov oče je bil desetnik v avstrijski vojski. Potem, ko je obiskoval različne izobraževalne ustanove, je leta 1863 zaključil vojaško šolo v Olomoucu (en) in v letih 1863-1867 vojaško akademijo. Leta 1866 je vstopil v vojsko kot topniški poročnik. V letih 1871-1873 je nadaljeval z vojaškim izobraževanjem. Na...

Anton Šenica

20. 9. 1897 - 20. 9. 1940
Maistrov borec, oskrbnik, vojak, žandar/policist.

Rodil se je v Dolenjskih Toplicah. V mladosti si je pridobil poklic trgovskega pomočnika. Kot sedemnajstletnik je 12. 4. 1915 vstopil v avstrijsko vojsko. V I. svetovni vojni se je boril na vzhodni fronti. Po vojni se je 15. januarja 1919 pridružil Maistrovim borcem in se z Ljubljanskim pešpolkom boril za severno mejo. Maja ali junija 1919 je bil v bližini kolodvora v Podrožci hudo ranje...

Ahacij (Achaz) Thurn - Valsassina

11. 11. 1529 - 10. 2. 1597
grof, plemič, vojak, vojaški poveljnik.

Pripadal je notranjeavstrijski veji Thurnov. Bil je upravitelj Kranjske, kot predsednik vojnega sveta je konec 70. let 16. stoletja vodil gradnjo trdnjave Karlovec. Večkrat je sodeloval v bojih s Turki,  med drugim tudi leta 1566 s svojim stricem po materini strani Nikolo Šubičem Zrinjskim (1508-1566) (hr)  pri junaški obrambi Sigeta. Bil je gospodar Starega gradu, ki ...

Janez Vajkard Valvasor

krščen 28.5.1641 - september ali oktober 1693
plemič, polihistor, vojak.

Janez Vajkard Valvasor (Johann Weichard von Valvasor) se je rodil leta 1641 v Ljubljani kot dvanajsti od sedemnajstih otrok iz drugega zakona očeta Jerneja Valvasorja, lastnika gospostva Medija in Gambreka, deželnega odbornika in glavnega prejemnika kranjskih deželnih stanov ter materi Ani Mariji iz stare kranjske plemiške rodbine Ravbar s Krumperka. Krščen je bil 28. maja ...

1