Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Natisni

Marko Kumpreht (Kumprecht)

pesnik, predikant.

* med 1550 in 1560, Ljubljana
po 1600

Rodil se je verjetno med letoma 1550 in 1560 v Ljubljani. Oče Melhior je bil doma iz Kamnika in je na Ljubljanskem gradu opravljal vojaško službo. Med letoma 1577 in 1582 je na stroške štajerskih deželnih stanov študiral na graški stanovski šoli. Z 18. oktobrom 1582 se je kot štipendist kranjskih deželnih stanov vpisal na univerzoTübingenu in na njej ostal dve leti. Med letom 1584 in 1586 je študiral na univerzi v Strasbourgu, kjer je leta 1585 dosegel bakalaureat (en). Leta 1586 je zaprosil kranjske deželne stanove za podporo pri nadaljnjem študiju v Strasbourgu in jo tudi dobil. Toda že leta 1587 so mu stanovi štipendijo zaradi poroke na "neroden način" z Blandino Christ odvzeli ter ga odpoklicali. Na prošnjo rektorja in cerkvenega konventa v Strasbourgu so mu stanovi prekršek odpustili in dovolili začasno bivanje v tujini, leta 1588 pa ga nastavili za predikanta v Ljubljani. Službo predikanta je opravljal tudi na gradu Križ, kamor ga je povabil grof Ahacij Thurn - Valsassina. Dvakrat je spremljal vojsko kranjskega plemstva na boju proti Turkom. Leta 1590 mu je umrla žena Blandina. Dobil je dopust in se skupaj s Thurnovima sinovoma odpravil v Strasbourg urediti dediščino svoje hčere Uršule. Poleti 1592 se je vnovič poročil - s hčerjo Adama Bohoriča Judito.

Dne, 8. avgusta 1598 je nadvojvoda Ferdinand ukazal prijetje Krumprehta, Felicijana Trubarja in Jurija Klementa, 30. oktobra istega leta je bil skupaj z drugimi predikanti izgnan iz Ljubljane in dežele Kranjske. Kljub temu je še leta 1599 živel na gradu Križ. V aprilu 1599 je bila, skupaj z ženami predikantov, izgnana tudi njegova žena Judita. Kranjsko je zapustil po 11. januarju 1600, ko je dobil od deželnih stanov spričevalo, priporočilo in večjo vsoto denarja za potne stroške ter se izselil verjetno v Nemčijo. Kdaj in kje je umrl ni znano.

Po letu 1588, ko se je vrnil v domovino, je začel skladati slovenske cerkvene pesmi. V zadnji izdaji slovenske protestantske pesmarice iz leta 1595 je pod njegovim imenom objavljenih 7 pesmi - 2 samostojni prepesnitvi svetopisemskih besedil in 5 prevodov po nemških predlogah. Njegove pesmi se bistveno ne razlikujejo od del ostalih slovenskih protestanstskih piscev. Po nalogu stanov je leta 1594 sestavil katalog knjig pokojnega predikanta Jerneja Simplicija.

Vnos: MS


Nazaj Naprej