Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Galerija slik
Mali grad, na njem  je verjetno kot ministerial Andeških grofov živel Karol Kamniški.
Viri in literatura

Jaksch von, August: Monumenta historica Ducatus Carinthiae III, Klagenfurt, 1904, str. 522.

Kos, Dušan: Ministeriali grofov Andeških na Kranjskem: do srede 13. stoletja. V: Grofje Andeško-Meranski: prispevek k zgodovini Evrope v visokem srednjem veku : Die Andechs-Meranier: Beiträge zur Geschichte Europas im Hochmittelalter, Kamnik, 2001

Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku (knj. 4), Ljubljana 19021928.

Otorepec, Božo: Doneski k zgodovini srednjeveškega Kamnika. V: Kamnik 1229-1979, Ljubljana 1985, str. 19-22

Schumi, Franz: Urkunden-und Regestenbuch des Herzogtums Krain, 78, Laibach, 1883.

Natisni

Karol (Karel, Charolus, Karolus) Kamniški (de Stein, de Stain)

plemič.

* prva polovica 12. stoletja
med 1154 in 1156

Karol Kamniški (iz Kamnika) se omenja v vsaj treh besedilih, ki izvirajo iz sredine 12. stoletja. Moral je biti eden pomembnejših andeških ministerialov saj je med pričami vedno zabeležen na prvem mestu, v enem primeru pa takoj za grofom Bertoldom II. Z Viljemom Mekinjskim sta prva zanesljivo izpričana andeška ministeriala, ki sta živela na območju Kamnika. Njegovo družinsko ozadje ni poznano. Dušan Kos domneva, da je bil pripadnik bavarske ministerialne družine, ki so jo Andeški ob pridobitvi Kamnika naselili na Malem gradu. O tem, kdo je na območju Malega gradu živel pred njimi, ni znano.

Prvič je zabeležen v prepisu listine, datirane med letoma 1143 in 1147, ki se je ohranila v Vetrinjski kopialni knjigi iz 15. stoletja. V prvem delu listine se najbrž omenja kot ena izmed prič, v drugem delu pa je, po svojem gospodu Bertoldu, daroval Vetrinjskemu samostanu dve kmetiji v porečju Gline. V ostalih dveh listinah (prva datirana med letoma 1147 in 1154, druga med letoma 1154 in 1156) je naveden kot priča. Umrl je verjetno med letoma 1154 in 1156, saj je v listini, datirani v leto 1156, kot priča že naveden njegov naslednik Gerloh I. Gerloh najbrž ni bil njegov sin, ampak verjetneje zet, ki je izviral iz sorodstva (najverjetneje nečak) Majnharda Schababa.

Vnos: MS


Nazaj Naprej