Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Galerija slik
Mali grad v Kamniku, na katerem je kot ministerial Andeških grofov verjetno živel Gerloh I.
Viri in literatura

Kos, Dušan: Ministeriali grofov Andeških na Kranjskem: do srede 13. stoletja. V: Grofje Andeško-Meranski: prispevek k zgodovini Evrope v visokem srednjem veku : Die Andechs-Meranier: Beiträge zur Geschichte Europas im Hochmittelalter, Kamnik, 2001

Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku (knj. 4), Ljubljana 19021928.

Otorepec, Božo: Doneski k zgodovini srednjeveškega Kamnika. V: Kamnik 1229-1979, Ljubljana 1985, str. 19-22

Schumi, Franz: Urkunden-und Regestenbuch des Herzogtums Krain, 78, Laibach, 1883.

Natisni

Gerloh I. (Gerlochus senior) Kamniški (de Stain, de Stein)

plemič.

* pred 1156
po 1177

Prvič se omenja pod imenom Gerlochus senior de Stain [Gerloh starejši Kamniški] kot ena izmed prič v listini o menjavi posesti med Vetrinjskimi menihi [samostanom Vetrinj] in Alberonom iz Gutenberga iz leta 1156. Njegovo družinsko ozadje ni povsem pojasnjeno. Najbrž ni bil sin Karla (Karol-a) Kamniškega, ampak bolj verjetno njegov zet. Glede na osebno ime se domneva, da bi lahko bil istoveten z Gerlohom (Velesovskim), ki se omenja v listinah v letih 1147 in 1154, in je bil eden od nečakov Majnharda Schababa ter brat Majnhalma in Alberta. Možno je, da je bil njegov sorodnik Viljem Mekinjski (morebitni Schababov brat, svak ali zet). Imel je več otrok, med njimi Rudingerja (umrl po 1228), Gerloha II. (pred 1202 - po 1218/1223) in Bera I. (umrl pred 1238).

Moral je biti zelo ugleden, saj se je njegova bližnja sorodnica (morda hči) v 80-ih letih 12. stoletja poročila v rodbino SvibenskihZveza med Kamniškimi in Svibenskimi kaže na dvig statusa in gospodarske moči Kamniških ter precej samostojno poročno strategijo (sicer s privolitvijo Andeških). S poroko v rodbino, ki je izvirala iz svobodnega plemstva, so si Kamniški povečali ugled, v gospodarskem smislu pa niso pridobili ničesar. Z doto so izgubili več fevdov (npr. posest vzhodno od Kamnika) in nekaj alodne zemlje. Dolgoročno je poroka bolj koristila Svibenskim, saj jim je prinesla gospodarske koristi in omogočila odtujitev smledniških posesti iz kamniškega gospostva po letu 1228.

Med andeškimi ministeriali so edino potomci Gerloha I., vsaj od 13. stoletja dalje, ko so znani najstarejši pečatni grbi, uporabljali (andeškega) orla z razprtimi perutmi. Vse ostale linije Schababovega rodu (vključno z Mekinjskimi, Škofjeloškimi in Gallenbergi) so v grbu uporabljale rastočo in včasih upognjeno konico. Neobičajna uporaba grba z motivom fevdalnih gospodov pri Kamniških ima več razlag. Možno je, da je šlo prvotno za službeni grb andeških uradnikov, ki je kasneje dobil funkcijo rodbinskega. Druga možna razlaga je, da Kamniški niso kognatični (en) ampak agnatični potomci Karla Kamniškega (Gerloh je bil Karlov sin, njegova mati je bila Schababova sorodnica). V tem primeru gre za od Schababove rodbine ločeno plemiško družino, ki je svoj grb oblikovala na podlagi lastne tradicije.

Vnos: MS


Nazaj Naprej