Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Galerija slik
Komenda v drugi polovici 17. stoletja (SVK III., str. 439). Cerkev na sliki, drugo na tem mestu, naj bi dal leta 1510 pozidati župnik-komendator iz rodbine Lattern-de Schalis.
Viri in literatura

Demšar, Viktorijan: 800-letnica KomendeKoledar družbe sv. Mohorja: za prestopno leto 1956, Celje, 1955.

Komenda : Breg, Gmajnica, Gora, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Križ, Mlaka, Moste, Nasovče, Podboršt, Potok, Suhadole, Žeje; Komenda, 1992.

Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku (knj. 4), Ljubljana 1902–1928.

Mlinarič, Jože: Melje in njegova malteška komenda od XII. stoletja do leta 1803, Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 2, 1980, str. 217 - 238.

Otorepec, Božo: Iz najstarejše zgodovine krajev v komendski občini, v Občina Komenda : življenje od kamene dobe do danes, Komenda, 2002, str. 55-56.

Schumi, Franz: Urkunden-und Regestenbuch des Herzogtums Krain, zv. 1, 113, Laibach, 1883.

Natisni

  Altvin (Altwinus de sancto Petro)

duhovnik, župnik.

* sredina 12. stoletja
Bil je duhovnik, najverjetneje prvi znani župnik, ki je deloval pri cerkvi sv. Petra v Komendi. Omenja se v darovnici vetrinjskemu samostanu kot "Altwinus de sancto Petro". Darovnico Franz Schumi v svoji zbirki virov Urkunden-und Regestenbuch des Herzogtums Krain umešča v leta 1154-1156, Franc Kos pa v Gradivu za zgodovino Slovencev v srednjem veku v leta 1147-1154. Altvinovo delovanje v Komendi, o katerem sicer ni znano nič, se je moralo zaključiti najkasneje do leta 1163. Tega leta se namreč v listini oglejskega patriarha Ulrika II. (en), med pričami omenja njegov naslednik Ulrik (Olrico S. Petri).

Vnos: AK


Nazaj Naprej