Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Viri in literatura

Kos, Franc: Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, 5. knjiga (1201-1246), Ljubljana, 1928.

Otorepec, Božo: Doneski k zgodovini srednjeveškega Kamnika. V: Kamnik 1229-1979, Ljubljana 1985, str. 19-29.

Schumi Franz: Arhiv für Heimatkunde, Laibach, 1882/83.

Schumi, Franz: Urkunden- und Regestenbuch des Herzogtums Krain, Laibach, 1882-1887.

Natisni

  Mecilin (Macilin, Maetzilinus)* prva polovica 13. stoletja
V prepisu listine iz leta 1232, s katero je patriarh Bertold V. povzdignil špitalsko cerkev sv. Marije (na Šutni) v Kamniku v župnijsko cerkev, je zapisan kot graditelj omenjene cerkve. Da je omogočil ustanovitev župnijske cerkve na Šutni se je odpovedal vsem privilegijem, ki jih je glede cerkve imel. K ustanovitvi župnijske cerkve v Kamniku je pomembno prispeval tudi tedanji kamniški župnik Henrik.

Mecilin je moral biti premožen, saj je cerkvi na Šutni daroval tudi 40 mark, kar je bila precejšna vsota. Njegov stan iz listine ni razviden, verjetno je bil plemenitega ali svobodnega porekla. Na višji socialni položaj kaže tudi pravica eksemptnosti (izvzetost izpod oblasti krajevnega škofa), ki jo je glede cerkve na Šutni imel. Skoraj zagotovo ni bil duhovnik, čeprav se v listini omenja kot Christi devotus [Kristusu vdan]. Morda je bil potomec svobodnjaka Macelina iz Prittrichinga (en), ki se sredi 12. stoletja večkrat omenja v listinah ob andeških ministerialih. Verjetno je bil njegov potomec Mecilin, ki se v listinah iz let 1301, 1303 in 1304 omenja kot kamniški meščan.

Vnos: MS


Nazaj Naprej