Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Natisni

Ivan Mazovec

jezikoslovec, kulturni delavec, politik, učitelj.

* 27. 8. 1888, Kamnik
14. 6. 1930, Ljubljana


Območje delovanja: Ljubljana.


Rodil se je leta 1888 v Kamniku. Ljudsko šolo je obiskoval v Kamniku, gimnazijo pa je leta 1907 končal v Kranju. Na Dunaju je devet semestrov poslušal slavistiko in klasično filologijo. Profesorski izpit je leta 1913 napravil na Dunaju. 

Leta 1912 je začel poučevati na slovenski dvorazredni trgovski šoli v Ljubljani, leta 1913 pa na II. državni gimnaziji. Od 24. marca 1919 do 14. julija 1925 je poučeval na I. državni (klasični) gimnaziji. Tedaj je bil zaradi političnih razmer premeščen na klasično gimnazijo v Maribor in ostal tam do 11. januarja 1926. Nazadnje je služboval na realki v Ljubljani. Kot visokošolec je leta 1909 potoval v Palestino, leta 1910 v Grčijo in leta 1911 v Italijo do Neaplja. Ker se je zelo zanimal za jezikovna in politična vprašanja Južnih Slovanov je potoval po Bosni in Hercegovini, Dalmaciji in Srbiji. Bil je tudi v Vojvodini in Makedoniji. V časopisu Čas je leta 1912 priobčil razpravo: »Vzajemnost med Hrvati in Slovenci«. Iz srbohrvaškega jezika je leta 1917 opravil profesorski izpit za nižjo gimnazijo in pozneje ta jezik poučeval v šoli in različnih tečajih. Izza dijaških let se je vneto udeleževal ljudsko prosvetnega dela in nastopal kot predavatelj in govornik pri društvih Slovenske krščansko socialne zveze (poznejši Prosvetni zvezi). Po vojni je bil nekaj časa njen predsednik. Leta 1923 je govoril na katoliškem shodu o šolskem vprašanju. Leta 1927 je bil na programu Slovenske ljudske stranke (SLS) izvoljen za oblastnega poslanca v kamniško-brdskem okraju. V mlajših letih se je Mazovec ukvarjal tudi s slovstvom. Kot osmošolec je napisal uvod v Dostojevskega Zločin in kazen, leta 1911 prevajal Koljcova (en), urejeval pri študentskem glasilu Zori leposlovno prilogo Prvi cveti in pisal »Nekaj o estetiki s posebnim ozirom na Mahniča«. Leposlovna poročila in ocene je pisal tudi za različne časopise. Sodeloval je tudi pri hrvaškem listu Luč. Umrl je leta 1930 v Ljubljani. 

Vnos: PP


Nazaj Naprej