Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Iskalnik

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

IskalnikOd
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Albert Čebulj

25. 3. 1918 - 4. 12. 1995
doktor znanosti, inovator, inženir, kulturni delavec, pedagog, univerzitetni profesor.

Albert Andrej Čebulj se je rodil v švicarskem Glarusu, kjer sta njegova starša delala v tovarni upognjenega pohištva. Ko je bil star pet let, se je družina zaradi dediščine preselila v Kamnik, na Graben. Leta 1937 je maturiral na ljubljanski realki in hkrati na poklicni šoli opravil izpite za splošnega in strojnega ključavničarja. Vpisal se je na strojni o...

Franc Drolc

21. 6. 1939 - 1. 4. 2012
bibliotekar, gledališki igralec, jezikoslovec, kulturni delavec, literarni zgodovinar, pesnik, prevajalec, publicist, slovenist, urednik.

Rodil se je leta 1939 v Motniku v nekdanji mežnariji kot drugi od štirih otrok očetu Francu Drolcu in mami Frančiški. Med drugo svetovno vojno je obiskoval motniški Kindergarten. V šolskem letu 1945/46 je vstopil v osnovno šolo v Motniku. Gimnazijo je obiskoval v Kamniku, kjer je leta 1958 maturiral. V tem času je urejal glasilo Mladi Kamničan. Vpisal se je na &s...

Svetozar Frantar

30. 7. 1911 - 7. 9. 2001
filatelist, igralec, kulturni delavec, pravnik, sodelavec OF.

Svetozar Frantar se je rodil 30. julija 1911 na Opčinah pri Trstu. Tik pred vojno se je družina preselila v Kranj, pozneje pa v Ljubljano, kjer je dokončal osnovno šolo, klasično gimnazijo ter pravno fakulteto. Leta 1934 je diplomiral, nato pa opravljal sodno prakso na ljubljanskem sodišču. Leta 1936 se je pričelo njegovo kamniško obdobje, ko je postal koncipient v odvetni&sc...

Ivan Jezeršek

4. 3. 1904 - 22. 6. 1970
kulturni delavec, pedagog, šahist, športni delavec, športnik, učitelj.

Med letoma 1936 in 1958 je v Komendi opravljal delo šolskega upravitelja. Z družino je bil leta 1941 s strani Nemcev izseljen v Markovac v Srbiji. V Komendo so se vrnili po drugi svetovni vojni. Leta 1951 je bil v Sežani imenovan za okrajnega šolskega nadzornika. V Komendi je režiral zahtevnejše igre, vodil pionirski pevski zbor in šolsko folklorno skupino (hr...

Fani Kratnar

9. 10. 1895 - 21. 5. 1983
glasbenica, kulturna delavka, slikarka, uradnica.

Rodila se je leta 1895 v Kamniku. Do upokojitve je bila zaposlena na davčni upravi.  Že od otroških let je kazala veliko zanimanje za zgodovino in umetnost Kamnika. Zato je zbirala knjige in starine. Bila je poverjenica Zbirnega federalnega centra, ki je zbiral in zaplenjeval premično kulturno dediščino po gradovih in stanovanjih. Njena zbirka je obsegala 402 predmeta...

Janez Evangelist Krek

27. 11. 1865 - 8. 10. 1917
doktor znanosti, dramatik, duhovnik, kulturni delavec, pesnik, pisatelj, politik, teolog, univerzitetni profesor.

Rodil se je leta 1865 v Svetem Gregorju kot najstarejši izmed šestih otrok učitelja, organista in cerkovnika Valentina Kreka in Marije roj. Štupica. V začetku leta 1869 je bil oče premeščen za učitelja v Komendo. Tu je preživel šest let. Po očetovi smrti leta 1875 se je družina preselila v Selca, kjer je mati po pokojnem možu podedovala hišo in v...

Janez Maleš

10. 3. 1942 - 31. 3. 2014
kulturni delavec, pevec, športni delavec, športnik, uradnik.

Janez Maleš se je rodil leta 1942 v Podgorju pri Kamniku. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Kamniku ter leta 1960 maturiral. Zaposlil se je v tovarni Titan, kasneje je delal v Rudniku kaolina v Črni. Bil je aktiven član občinskega sindikalnega sveta, v katerem je sprva deloval kot tajnik, od oktobra 1971 pa kot predsednik. Leta 1975 je p...

Ivan Mazovec

27. 8. 1888 - 14. 6. 1930
jezikoslovec, kulturni delavec, politik, učitelj.

Rodil se je leta 1888 v Kamniku. Ljudsko šolo je obiskoval v Kamniku, gimnazijo pa je leta 1907 končal v Kranju. Na Dunaju je devet semestrov poslušal slavistiko in klasično filologijo. Profesorski izpit je leta 1913 napravil na Dunaju.  Leta 1912 je začel poučevati na slovenski dvorazredni trgovski šoli v Ljubljani, leta 1913 pa na II. državni gimnaziji. Od 24. marca 19...

Anda Peterlin

30. 11. 1922 - 6. 9. 2006
častna občanka/meščanka, jezikoslovka, kulturna delavka, pedagoginja, prevajalka, slovenistka, sodelavka OF, učiteljica.

Anda Peterlin se je rodila 30. novembra 1922 pri »Orlovih« v Podborštu. Krščena je bila kot Andrejka, 30. novembra namreč goduje sv. Andrej. Bila je najstarejša hčerka iz prvega zakona njenega očeta in matere, v katerem so se nato rodili še brat Jože in sestri Ivanka in Minka, ki pa je umrla v času poroda. 19. januarja 1929 je zaradi poporodne sepse umrla tu...

Josip Nikolaj Sadnikar

5. 12. 1863 - 4. 11. 1952
častni občan/meščan, kulturni delavec, mecen, veterinar.

Po končani ljudski šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Ljubljani. Leta 1882 je odšel na Dunaj na Visoko šolo za veterino (en), kjer je leta 1886 diplomiral. Po študiju se je tu izpopolnjeval tudi iz mikrobiologije, serologije (en) in higiene mleka. Po zaključenem izpopolnjevanju se je kot mlad veterinar vrnil in po krajših službah v Ljubljani (1886), Radovljic...

12