Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>

Veliki grb rodbine Lamberg iz okoli leta 1600 (Vir: Wikipedia.de)

Galerija slik
Grad Zaprice (Slava vojvodine Kranjske III., str. 551)
Viri in literatura

Javornik, Marjan et al: Enciklopedija Slovenije, Ljubljana, 1992.

Osebnosti: Veliki slovenski biografski leksikon, A-L, Ljubljana, 2008.

Valvasor, Janez Vajkard: Slava vojvodine Kranjske, Ljubljana, 2009.

 

Natisni

Jurij Lamberg

baron, plemič.

* Pred 1514,

Po 1550,


Območje delovanja: Kamnik.


Lamberg (de), tudi Landenberg, Lannberg oz. Landenwerg, je bila kranjska plemiška rodbina, katere poreklo izhaja iz Koroške (grad Rittersberg v Ziljski dolini), od koder so se razširili na Gorenjsko (Zasip) kot ministeriali Ortenburžanov. Največji razcvet je rodbina doživela na prelomu iz 16. v 17. stoletje. Kasneje so se iz Kranjske razširili po vsej Avstriji in nato tudi na Češko.

V Kamniku so Lambergi pustili največji pečat s popolno prezidavo gradu na Zapricah. Slednjega je dal leta 1550 zgraditi Jurij Lamberg, ki ga omenja tudi Valvasor v svojem najbolj znanem delu Slava vojvodine Kranjske, kjer pravi, da so bili meščani Kamnika v rednih pravnih sporih z »gospodi Lambergi«, o Juriju Lambergu pa zapiše: »Gospod Jurij von Lamberg, ki je zgradil Zaprice, je hotel dati les voziti skozi mesto, toda Kamničani mu tega niso hoteli dovoliti. Ko je potem s pritegnitvijo svojih podložnikov in podložnikov svojega brata nameraval s približno dvesto oboroženimi možmi na konjih in peš peljati les skozi mesto s silo, so se tudi meščani postavili za obzidje s puškami v rokah z namenom, da mu bodo to po potrebi preprečili tudi s silo. In morda bi se vse skupaj žalostno končalo, če ne bi stopila vmes deželna oblast in z dvema odbornikoma dosegla, da se je stvar uredila«.

Lambergi so imeli na Kranjskem številna posestva in gradove, katerih nabor je Valvasor izdal v knjigi "Topographia arcium  Lambergianarum". 

Vnos: SS


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik