Skoči do osrednje vsebine Kamniško-komendski biografski leksikon > Oseba

 

Logotip Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

 

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
Na sliki je avtor <%# Eval("Ime") %> <%# Eval("Priimek") %>
Viri in literatura

Parapat, Janez: Doneski k zgodovini Kranjskih mest,  v Letopis Matice Slovenske, 1876, str. 125.

Schumi, Franz: Urkunden-und Regestenbuch des Herzogtums Krain, zv. 2, Ljubljana, 1883.

Stiasny, Ljudevit: Kamnik, zemljepisno - zgodovinski spis, Ljubljana, 1894.

Zika, Ivan: 750 let mesta Kamnika : iz kamniške zgodovine, Kamnik, 2011.

Natisni

  Ulrik, Udalrik (Wodoricus, Wodorlicus, Olricus)

duhovnik, župnik.

* Začetek 13. stoletja.
Bil je duhovnik, najverjetneje prvi znani kamniški župnik. Kot priča se omenja vsaj v dveh listinah izstavljenih v letih 1205 in 1207 (Schumi F., Urkunden, II, 12, 13) in sicer v prvi kot "Olricus plebanus de Stain", v drugi pa kot "dominus Wolricus plebanus de Stain". V obeh primerih je torej omenjen kot duhovnik iz Kamnika. Morda je kot priča naveden tudi že v zadolžnici vojvode Bertolda Andeško-Meranskega, ki je bila izstavljena februarja 1202 v Ogleju v prisotnosti "Wodorlici de Staine" (Schumi F., Urkunden, II, 7).

Janez Parapat, Ljudevit Stiasny in Ivan Zika so prepričani, da ne gre zgolj za duhovnika iz Kamnika, ampak za duhovnika, ki je služboval kot kamniški župnik. Tej domnevi oporeka Franc Schumi, ki v svoji Urkunden-und Regestenbuch des Herzogtums Krain iz leta 1883 v povzetku vsebine listine (regestu) patriarha Bertolda V. iz leta 1232 (Schumi F., Urkunden, II, 78) kot prvega kamniškega župnika izrecno navede Henrika, pri čemer pa je potrebno povedati, da poleg nemškega regesta ni navedeno izvirno latinsko besedilo listine.

Vnos: AK


Nazaj Naprej